Doruksat Uyduforum width=  

Geri Git   Doruksat Uyduforum >
--=GÜNLÜK HAYAT & KÜLTÜR - EDEBİYAT - SİNEMA - TARİH=--
> Tarih Köşesi
Albümler Kayıt SSS Üye Listesi Ajanda Konuları Okundu İşaretle

PROGRAM ARŞİVİ BÖLÜMÜMÜZDE YAYINLANAN PROGRAMLARIN TÜMÜ TANITIM AMAÇLI OLUP FREEWARE YADA PROGRAM SAHİPLERİNİN İNTERNET ÜZERİNDEN YAYINLADIĞI DEMOLARIDIR. BU NEDENLE FORUMUMUZDA SERİAL CRACK VS YASAKTIR. FULL KULLANMAK İSTİYORSANIZ LÜTFEN SATIN ALINIZ !!!

ÖNEMLİ = TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİFRELİ DİGİTAL YAYINLARIN İLLEGAL İZLENMESİNE YÖNELİK MESAJ YAZMAK DOSYA YAYINLAMAK VEYA ŞİFRE VERMEK YASAKTIR. AKSİNİ YAPAN ÜYELERİMİZ UYARILACAK VE MESAJI SİLİNECEKTİR !!!Yanıtla
LinkBack Konu Araçları Mod Seç
Okunmamış 20-11-2006, 10:57   #1 (permalink)
Üye
 
Original kullanıcısının avatarı
Giriş: 17 Nov 2006
Yaş: 35
Mesaj: 62
Varsayılan Rusya'nın Tarihî Misyonu: Entrikacılık

Rusya'nın Tarihî Misyonu: Entrikacılık

İgnatiyev'in Terfî Sebebi

Albay Nikolay Pavloviç İgnatiyev'e verilen görev, Rusya'nın, Türkistan'ı yutma planının fizibilite çalışmasını yapmaktır. Ona göre, Çar bu ülkeyi derhal işgal etmelidir. Bu iş için Rus kanının dökülmesine de pek gerek yoktur. Zira Türkistan Türk hanlıkları, zaten birbirlerini yemektedir. Yapılacak tek iş, bu fitneyi körüklemektir. Bu fikirler doğrultusunda adımlar atılır.


Kırım Savaşı sırasında askerler


Kırım Savaşı'ndan sonra Rusya, Deli Petro'dan beri ele geçirmeye çalıştığı Türkistan'ı kararlı, sistemli ve programlı bir şekilde işgal etmişti. Komutanlara geniş yetkiler verilmesi gibi köklü askerî reformları gerçekleştiren Prens Baryatinskiy, Rusya'nın hareket alanının Türkistan olması gerektiği hususunda Çar'ı ikna etti. Çar, Baryatinskiy'nin yetiştirmelerinden Albay İgnatiyev'i, bölge hakkında rapor hazırlamak ve meseleyi yeniden tetkik etmek üzere görevlendirdi. forumuz.biz'den alınmıştır

General İgnatiyev, 1865-1876 yılları arasında, İstanbul'da Çarlık Rusyası'nın elçisi olarak bulunmuştur. Bu esnada Balkanlar'ın kan gölüne çevrilmesi için elinden geleni yapmış ve tarihimizin acı sayfalarından birini teşkil eden 93 Harbi'nin (1876-1877) çıkmasını sağlamıştır.

Nedimof Paşa


Son dönem Osmanlı tarihiyle ilgilenenler, genellikle İgnatiyev ile Mahmud Nedim Paşa'yı birlikte hatırlarlar. Hattâ zihinlerdeki bu yakınlık sebebiyle Mahmud Nedim Paşa'ya "Nedimof" lâkabı takılmıştır. Gerçekten de arkalarına İngiltere ve Fransa'yı alan Tanzimat paşaları Âli ve Fuad Paşalara karşı, Mahmud Nedim Paşa da Rusya'ya dayanmıştır. İgnatiyev'le samimiyeti son derece ileri ve meşhur olduğu için, Nedim Paşa'nın sadareti, içeride ve dışarıda Osmanlı İmparatorluğu'nun, Rusya'nın tesiri altına girmesi şeklinde telâkkî edilir olmuştur.

İgnatiyev'in kısaca temas ettiğimiz bu hususiyetinden başka, Türk dünyası ile alâkalı son derece mühim bir sicil kaydı daha vardır ki, tarih kitaplarımızda buna pek temas edilmediğini müşahede ediyoruz.

İstanbul bu yıllarda, Düvel-i Muazzama için en büyük başkentlerden birisidir. Bu yüzden birinci sınıf, tecrübeli ve en gözde diplomatlar, İstanbul'da görev yapmıştır. Acaba İgnatiyev, hangi başarısı sebebiyle bu mühim sefarete tayin edilmiştir? Bu sorunun cevabı, Albay İgnatiyev'in generalliğe terfii neticesini doğuran faaliyetleriyle ilgilidir.

16. yüzyılın ortalarında Kazan ve Astrahan'da bulunan Türk hanlıklarını yıkarak bu ülkeleri işgal eden Rusya, bundan sonra da mütemadiyen Türkistan ve Kafkaslar'da ilerlemeye devam etmiştir. 1800'lü yılların ortalarına gelindiğinde, Batı Türkistan'da üç Türk devleti bulunmaktaydı. Batı Türkistan, bugün Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın dışında kalan Türkistan topraklarıdır. Bu devletler, Buhara, Hive ve Hokand hanlıklarıdır. Bu devletlerin yerlerini, bugünkü siyasî haritaya bakarak, yaklaşık olarak şöyle tarif edebiliriz: Özbekistan'ın yerinde Buhara Hanlığı, Kırgızistan'ın yerinde Hokand Hanlığı ve Türkmenistan topraklarının bir kısmı üzerinde kurulmuş olan Hive Hanlığı.Bir gasp'ın anatomisi

Türkistan topraklarına doğru ilerledikçe, sıcak iklim ile bu toprakların zenginlikleri ve bereketi karşısında iştahı kabaran ve daha önce işgal ettiği toprakları garanti altına almak isteyen Rusya, bu ülkelere ardı arkası kesilmeyen seferler tertip ediyor, bazen zorlanıyor, bazen ilerliyordu. Buraların ekonomik, sosyal ve stratejik özelliklerini yakînen tetkik edip, Rus nüfuzu ve Rus idaresi altına almak için gerekli raporu hazırlamak üzere Albay Nikolay Pavloviç İgnatiyev'e (1832-1908) görev verildi. 1858 Mayıs ayında yola çıkan, İgnatiyev başkanlığındaki Rus heyeti, on altısı coğrafyacı, jeolog, etnograf, zoolog, şarkiyatçı ve tarihçi olmak üzere toplam 82 kişi idi. Heyette bulunan subaylar ve diğer mütehassılar Türkistan'ın ekonomik, siyasî, içtimaî ve stratejik hususiyetlerini yerinde tetkik ederek, burada bulunan ülkeler hakkında geniş malumat toplamışlardır.

Heyet, önce, Hîve Hanlığı bölgesinde yaşadığı halde, emîre karşı isyan etmiş olan Yamud Türkmenleri ile görüşüp, yeniden isyan ettikleri takdirde kendilerine yardım vaadinde bulunur. Hîve Hanının, Rusya ile herhangi bri ticarî antlaşmayı reddetmesi üzerine, Orenburg'a talimat göndererek, oradaki bütün Hîveli tüccarların tevkif edilmesini bildirir. "Böylece, medenî sayılan Rusya, savaş şartları olmadığı halde, çapul kanunu uygulayarak, tesadüfen bölgesinde bulunan suçsuz tüccarları tevkif etmektedir." Ağustos ayında Buhara'ya gelen İgnatiyev, Rus elçisi sıfatıyla, Emîrden bazı taleplerde bulunur .Emîr de, bütün isteklerini kabul eder. Bundan Rus tüccarları daha az gümrük vergisi ödeyecek, Âmu Derya'da Rus gemileri yüzecek ve Buhara'da Rus tüccarları için özel bir pazar yeri kurulacaktı. Buna karşılık Rusya, Buhara'yı Hokand'a karşı mücadelesinde destekleyeceğini bildirmiştir.

Gezi sonucu, heyette bulunan uzmanlar, bölgenin, kendi alanlarıyla ilgili özelliklerini ihtiva eden raporlar hazırlamışlardır. Ayrıca, İgnatiyev, bölgenin istilası ile ilgili bir raporu, ileri gelenlere takdim etmiştir. İgantiyev, raporunun en mühim kısımlarında kısaca şöyle demektedir:

"Rusya, bu ülkeleri işgale derhal başlamalıdır. Yalnız, bunun için Rus kanının dökülmesine pek de lüzum yoktur. Zira, buradaki üç Türk hanlığı arasında yeteri kadar ihtilaf vardır. Rusya'nın yapması gereken bu ihtilafları körükleyerek, devletleri birbirine düşürmektir. İhtilafların savaşa dönüşmesi için de, uygun olan devlete silah ve mühimmat yardımı vaad ederek savaşın çıkmasını sağlamaktır." Bu rapor istakametinde, önce Buhara Emîrliği ile Hokand arasında savaş çıkmış ve Hokand, askerî ve siyasî bakımdan tamamen zayıflatıldıktan sonra, 1864 yılında, Rus birlikleri tarafından işgal edilmiştir. Zaten İgnatiyev de raporunda Buhara Emîrliği ile Hokand Hanlığı'nın önce birbirlerine düşürülerek Rus nüfuzu altına alınmalarını, sonra da fiilen işgal edilmelerini tasrih eder. 1865 senesinde Hokand, 1868 senesinde Buhara Emîrliği ve 1873 senesinde ise Hîve Hanlığı ortadan kaldırılarak, Batı Türkistan'ın işgali tamamlanır.

1858 yazında, Batı Türkistan'a seyahatini tamamlayıp, yukarıda özetlemeye çalıştığımız raporunu hazırlayan İgnatiyev'in bu çalışması, Rusya hükümeti tarafından son derece takdirle karşılanır. 1860'ta ise fevkalâde yetkilerle Çin'e gönderilerek, bu ülkeyle dostluk ve ticaret antlaşması imzalar. İgnatiyev, bu faaliyetlerinden sonra, generalliğe terfi ettirilir ve Rus Hariciye Nezareti'nde Asya Masası'nın başına getirilir. Böylece İgnatiyev, Hariciye Nezareti'ni de nüfuzu altına alarak, raporu istikametinde işgali gerçekleştirmeye başlar.

Rus saldırılarına karşı koymaya çalışan Türkistan devletleri zaman zaman Osmanlı İmparatorluğu'na elçiler göndererek yardım taleplerinde bulunurlar. Ancak, mesafenin uzunluğu ve Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu şartlar sebebiyle, sadece nasihatte bulunulmuştur. Osmanlı'nın, Doğu Türkistan'da kurulan Kaşgar Devleti'ne silah, mühimmat ve düzenli bir ordunun kurulması yolunda yaptığı yardımları ve bunun neticelerini daha önceki bir yazımızda ele almıştık. Ancak, generalliğe ve Asya Masası şefliğine terfi edip, Türkistan'ın işgali istikametinde ihtisas sahibi olduğu halde bu istilâ henüz gerçekleşmeden, İgnatiyev'in İstanbul Sefareti'ni tercih etmesi, son derece dikkate değer bir husustur. forumuz.biz'den alınmıştır


İgnatiyevlerin misyonu bitmedi


İçinde bulunduğumuz günlerde Türkistan, Kafkasya, Âzerbaycan ve hattâ Türkiye'de cereyan eden bazı hadiseler karşısında İgnatiyev'in bu misyonu ile alâkalı, tekrar tekrar düşünmek gerektiği kanaatindeyiz. Sadece devlet olarak kalmayıp, fertler ve çeşitli cemiyetler halinde de, günümüzdeki İgnatiyevlerin terfilerine farkında olarak veya olmayarak hizmet eden vatandaşlarımız, dindaşlarımız veya ırkdaşlarımız mı var acaba? Bugün içinde bulunduğumuz şartlar, aynı ırktan ve dinden, aynı tarihi, kültürü, inancı paylaşan insanların ayrı ayrı devletler halinde ortaya çıkması neticesini doğurmuştur. Önce mevcut devletlerin daha fazla bölünmemesi, bu yoldaki karışıklıkların son bulması, İgnatiyevlerin programlarını altüst edecektir. Sonra da aynı tarihi, kültürü, inancı ve ideali paylaşan, saadette ve sıkıntıda birbirlerinden ayrılması düşünülemeyen fertlerin diğer fertlere, cemiyetlerin diğer cemiyetlere ve devletlerin diğer devletlere müsamaha ile yaklaşması, aralarındaki samimiyet ve muhabbeti geliştirmesi, bunun ilk adımı olarak da, her türlü düşmanlık ve husumete son verilmesi gerekmektedir. Merdivenin ilk basamağı, diliyle ve eliyle kardeşlerine zarar vermekten şiddetle kaçınmak olacaktır. Bu basamaktan geçilmeden, diğerlerine ulaşmak düşünülemez. İgnatiyevler, her devirde bulunacak ve kendi görevlerini yerine getirmeye çalışacaktır. Ama onların faaliyet alanlarını sınırlamak veya ortadan kaldırmak bizlerin elinde değil mi?

Dr. Alâeddin Yalçınkaya/Tarih ve Medeniyet


__________________
๒เг кöгüภ קคг๓คк ยçlคгı кค๔คг ђครรครıภค, คz гครtlคภıг кคl๒เภ...
Original Çevrimdışı   Alıntı Yaparak Cevapla
Sponsored Links
 

Yanıtla


Şu an bu konuyu görüntüleyen kullanıcı sayısı: 1 (0 üye ve 1 misafir)
 
Konu Araçları
Mod Seç

Gönderme Kuralları
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
SimgelerAçık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Forum saati Türkiye saatine göredir. GMT +2 Şuan Saat 18:59.


Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.5.2 PL2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388